-13%

Women’s Shawl (Good Quality)


Women’s shawl, woven by local women of hunza.

1300 1500